Triangulär och flatbottnad splitterprojektil av trä innehållandes flinta
Föremål

Kartesch

Karteschen på bilden är av trä och fungerade som en splitterprojektil. Karteschen placerades i en kanon istället för en kanonkula och när den träffade sitt mål flög de vassa stenarna ut med en otrolig fart och kunde åsamka stor skada.

Karteschen hittades i anslutning till Riddarholmsskeppet 1930 under grävarbetet inför Stockholms tunnelbana.  Skeppet är daterat med hjälp av dendrokronologi. Årsringarna på de ekar som skeppet är byggt av visar att de fälldes under åren 1522-1527.

Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, en märkning som visade att stocken var i stadens ägo vilket indikerar att även skeppet tillhörde staden. I anslutning hittades  över 100 kartescher som varierade i storlek, 25-40 cm höga.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flinta till Kartesch

Flinta till Kartesch

Handel och försvar i Stockholm
Tema

Handel och försvar i Stockholm

Stockholm har kallats för "Mälarens lås". Staden är byggd på öarna där Mälaren och Östersjön möts. Den här platsen har passat bra både för handel och försvar.

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert