Bitar av flinta som användes som fyllning i en kartesch
Föremål

Flinta till Kartesch

Flintbitarna på bilden var fyllnad till en kartesch, det vill säga en medeltida splitterprojektil som avfyrades från en kanon. När karteschen träffade sitt mål flög de vassa stenarna ut med en otrolig fart och kunde åsamka mycket stor skada.

Flintbitarna hittades i anslutning till Riddarholmsskeppet 1930 under grävarbetet inför Stockholms tunnelbana. Skeppet är daterat med hjälp av dendrokronologi. Årsringarna på de ekar som skeppet är byggt av visar att de fälldes under åren 1522-1527. Intill skeppet hittades en kanonstock med stadens krona på, en märkning som visade att den var i stadens ägo vilket indikerar att även skeppet tillhörde staden.

Föremålen är ca 2-3 cm i diameter och står utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Handel och försvar i Stockholm
Tema

Handel och försvar i Stockholm

Stockholm har kallats för "Mälarens lås". Staden är byggd på öarna där Mälaren och Östersjön möts. Den här platsen har passat bra både för handel och försvar.

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

I medeltidens Stockholm / Göran Dahlbäck ; utgiven i samarbete med Stockholms medeltidsmuseum

Kartesch

Kartesch

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Med byssa och kanon / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Riddarholmsskeppet

Riddarholmsskeppet

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert