Medeltida kanonkula av sten
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Kanonkulor

Kanonkulor av sten var vanliga under medeltiden men kulor av järn användes också.

1930 hittades 132 stycken kanonkulor i anslutning till Riddarholmsskeppet i Riddarholmskanalen under grävarbetet inför Stockholms tunnelbana. Kanonkulornas storlek varierar från ca 5- till ca 13 cm. Skeppet är daterat med hjälp av dendrokronologi. Årsringarna på de ekar som skeppet är byggt av visar att de fälldes under åren 1522-1527.

Förutom kanonkulor hittades bössor (kanoner), krutkammare till kammarbössor, en laddskyffel och kartescher. Den ena kanonstocken är märkt med stadens krona, en märkning som visar att kanonen, och troligtvis då även skeppet, varit i stadens och kungens ägo. 

Föremålen står utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad