Parerstång av järn till tvåhandssvärd
Föremål
Upphov: Okänd.

Parerstång till tvåhandssvärd

Under 1400- och 1500-talen blev de medeltida rustningarna allt mer svårgenomträngliga och längre och tyngre svärd krävdes. Man använde bägge händer för att orka svinga de stora svärden och för att skydda svärdsmannens händer förlängdes parerstången också. Stången på bilden har mätt ca 25 cm mellan spetsarna.

Föremålet är ett fynd från Helgeandsholmsgrävningen 1978-1980 och står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad