Parerstång av järn till tvåhandssvärd
Föremål

Parerstång till tvåhandssvärd

Under 1400- och 1500-talen blev de medeltida rustningarna allt mer svårgenomträngliga och längre och tyngre svärd krävdes. Man använde bägge händer för att orka svinga de stora svärden och för att skydda svärdsmannens händer förlängdes parerstången också. Stången på bilden har mätt ca 25 cm mellan spetsarna.

Föremålet är ett fynd från Helgeandsholmsgrävningen 1978-1980 och står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Handel och försvar i Stockholm
Tema

Handel och försvar i Stockholm

Stockholm har kallats för "Mälarens lås". Staden är byggd på öarna där Mälaren och Östersjön möts. Den här platsen har passat bra både för handel och försvar. (Bild: Karta som visa…

Ringbrynja

Ringbrynja

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert