Områdesprogram för Bromma 1997
Text

Områdesprogram för Bromma 1997

År 1997 tog Stadsbyggnadskontoret fram områdesprogram för stadens samtliga stadsdelar. Via länken intill kan du läsa programmet för Bromma, Abrahamsberg, Beckomberga, Blackeberg, Bromma Kyrka, Bällsta, Eneby, Mariehäll, Norra Ängby, Riksby, Södra Ängby, Åkeshov och Åkeslund. Ur introduktionen: "Områdesprogrammet är ett underlag för en dialog mellan medborgarna, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret om framtiden i stadsdelsområdet." Områdesprogrammet innehåller avsnitt om området idag, dess historia, befolkning, bostäder, service, näringsliv, trafik, natur, värdefulla bebyggelsemiljöer, anläggningar (energi, vatten och avlopp) samt framtidsfrågor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blackeberg

Blackeberg