.
Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Blackeberg

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Blackebergsplan)

är en välbevarad tunnelbanestadsdel från 1950-talet med bebyggelse längs långa terränganpassade gator i kuperad skogsmark. Blackebergs station, som ritades av Peter Celsing, invigdes när hela tunnelbanelinjen mellan Hötorget och Vällingby öppnades år 1952. Torget med sina tre snäckformade fontäner utformades av Erik Glemme. Skolorna placerades nära torget för att aula,simhall, gymnastiksalar och bibliotek skulle vara lätt tillgängliga för allmänheten.

This 1950s suburb, centring on the subway station, is carefully adapted to the existing landscape. The station was designed by Peter Celsing and was opened in 1952. The square and its fountains were designed by Erik Glemme. The local schools were sited close to the square so that their public areas – auditoriums, swimming pools, gymns and libraries – were accessible to the community.(2013)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad