Områdesprogram för Hammarby 1997
Text

Områdesprogram för Hammarby 1997

År 1997 tog Stadsbyggnadskontoret fram områdesprogram för stadens samtliga stadsdelar. Via länken intill kan du läsa programmet för Hammarby, Södra Hammarbyhamnen, Hammarbyhöjden, Björkhagen, Enskededalen, Kärrtorp, Bagarmossen och del av Skarpnäcks Gård (Pungpinan m.m.). Ur introduktionen: "Områdesprogrammet är ett underlag för en dialog mellan medborgarna, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret om framtiden i stadsdelsområdet." Områdesprogrammet innehåller avsnitt om området idag, dess historia, befolkning, bostäder, service, näringsliv, trafik, natur, värdefulla bebyggelsemiljöer, anläggningar (energi, vatten och avlopp) samt framtidsfrågor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Björkhagens Höghus, Björkhagsplan 9 (Duggregnet 5)

Björkhagens Höghus, Björkhagsplan 9 (Duggregnet 5)

Ritning till industri i Södra Hammarbyhamnen från 1946, Fryshuset sedan 1997

Ritning till industri i Södra Hammarbyhamnen från 1946, Fryshuset sedan 1997