Flygfoto över villagator och grönområden
Foto

Flygfoto över Åkeslund, Olovslund och Abrahamsberg.