Framsida områdesprogrammet med grön och svart text mot förenklad design av gatunät i grönt och gult
Text
Författare: Stockholms stadsbyggnadskontor. Stockholms stadsarkiv

Områdesprogram för Södermalm 1997

År 1997 tog Stadsbyggnadskontoret fram områdesprogram för stadens samtliga stadsdelar. Via länken intill kan du läsa programmet för Södermalm, Hornstull, Maria-Gamla Stan och Katarina-Sofia. Ur introduktionen: "Områdesprogrammet är ett underlag för en dialog mellan medborgarna, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret om framtiden i stadsdelsområdet." Områdesprogrammet innehåller avsnitt om området idag, dess historia, befolkning, bostäder, service, näringsliv, trafik, natur, värdefulla bebyggelsemiljöer, anläggningar (energi, vatten och avlopp) samt framtidsfrågor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad