Bild med två ritningar: Fasad mot öster från 1942 respektive 1944. Höghuset avslutas tvärt efter 14:e våningen på den äldre ritningen överst, men har fått en indragen vindsvåning på den undre ritningen från 1944.
Ritning
Arkitekt: Husbyggnadsavdelningen, Stockholms stads fastighetskontor, Melin, Carl (1877-1960). Stockholms stadsarkiv

Kvinnohuset i Stadshagen - ritningar från 1942-1945

Kollektivhuset "Kvinnohuset" kom till genom politikern Anna Johansson-Visborgs initiativ. Det innehöll små lägenheter för ensamstående självförsörjande kvinnor liksom gemensamma lokaler. Byggnaden ritades av arkitekten Carl Melin vid Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning 1942-1945 och invigdes 1946. 

Kvinnohuset uppfördes av Fastighetsföreningen Kvinnohem och ligger på Welanders väg 12, på västra Kungsholmen. Det förvaltas idag (2022) av Anna Johansson-Visborgs stiftelse. Ritningarna är hämtade ur bygglovsärendet för nybyggnad i kvarteret Värjan 1. Ärendet innehåller både ritningar från 1942 och ändringsritningar från 1944-1945. 

Byggnaden består av ett högt punkthus i 14 våningar och ett ”låghus” i 5 våningar. Hög- och låghuset binds samman av en byggnadsdel i 2 våningar med takterrass. Det finns två typer av lägenheter: enkelrum med kokskåp och ”dubblett” med kokvrå. Alla bostäder har tambur (hall) och wc, medan badkaren ligger i en gemensam badavdelning på övre botten.

Det finns två bottenvåningar, en nedre- och en övre, eftersom husen ligger i suterräng mot väster. Här finns kollektiva utrymmen och lokaler för föreningen Kvinnornas Hemgård, som sysalar, vävsal, skolkök, matsal, hörsal och studierum. Hörsalen är både aula och biograf, rymmer 210 personer och har ”podium” (scen) med loge för ”medverkande”. Skolköket har ”demonstrationsbord” och rum för lärare. 

Skillnader 1942 och 1944?

År 1942 slutar höghuset tvärt efter fjortonde bostadsvåningen, förutom de uppstickande trapphus- och hisstornen. År 1944 kröns huset av en vindsvåning. En takterass löper runt den indragna vindsvåningen, med "piskplats" mot väster och  "utsiktsplats" mot öster.

Mindre skillnader mellan 1942 och 1944 är att slöjdrummet omvandlats till kapprum, verkstaden till damfrisering, portvaktens rum till kontor samt att matsalen blivit ”matsal och lekrum” och kan avdelas med ”harmonikadörrar” (vikbara skjutväggar). Ett fåtal bostäder har blivit lägenheter på 2 rum med kokvrå eller förråd. 

Under "Mer i Stockholmskällan" finns en beskrivning av huset från 1949, skriven av Kvinnohems vicevärd. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad