Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Kvinnohuset, Welanders väg 12 (Värjan 1), Stadshagen

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Welanders väg 12 i Stadshagen)


KVINNOHUSET
invigdes 1946 som ett kollektivhus för ensamstående,
självförsörjande kvinnor med låg
lön, för vilka annars inackordering ofta var
enda alternativet. Drygt 200 kvinnor bodde här
i enkelrum med kokskåp eller dubbletter men
hade även tillgång till samlings- och hantverkslokaler,
bad, biograf och damfrisering.
Initiativ till bygget togs av Anna Johansson-
Visborg, rösträttskvinna, kommunpolitiker och
folkbildare. Huset ägs idag av en stiftelse med
hennes namn. Arkitekt var Carl Melin.

Established on the initiative of political activist
and philanthropist Anna Johansson-Visborg,
the building provided independent accommodation
for some 200 women of limited means.
There were various shared facilities including
a cinema, craft premises and bath in this
design by architect Carl Melin.
2020


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad