Fasad mot söder och Gustavslundsvägen. Utformningen påminner om en liten äldre kyrka, med en lägre entrédel och salongen i en långhus. Byggnaden har sadeltak och två små fönster i den lägre delen. Fasaderna är odekorerade med strävpelare.
Ritning
Arkitekt: Pettersson, Gustaf Emanuel (1887-1925), Lundqvist, Sven Erik (1885-1963). Stockholms stadsarkiv

Biografen "Bromma Teatern" i Alvik, ritningar 1920

Biografen i Alvik uppfördes genom politikern Anna Johansson-Visborg. Byggnaden ritades av arkitekterna Gustaf E Petterson och Sven Erik Lundqvist 1920. Den kallades ”Bromma Teatern” och invigdes 1921. Bion stängde 1971, men huset finns kvar och ligger vid Drottningholmsvägen nära T-banestation Alvik. 

Den friliggande biografen ser nästan ut som en liten kyrka. Entrén ligger på gavelsidan, i en lägre husdel som innehåller ”vestibul”, klädhyllor och toaletter. Salongen har 494 platser och ska även fungera som teater- och konsertlokal. Längst fram finns en scen, kallad "estrad". På ritningen över källaren kan vi se att estraden har en nedsänkt ”plats för musiken”, ett så kallat orkesterdike.

Bromma Teatern” invigdes den 27 september 1921 som ”Modern teater, biograf och konsertsalong, rymmande 500 personer” (kursiverad text är citat ur annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1921-09-26). Invigningsföreställningen bjöd på sång av Stockholms Arbetaresångförening, komedin ”Kläderna göra mannen” och Brommateaterns orkester. 

Förorten Alvik började byggas ut med villor och flerbostadshus på 1910- och 1920-talet. Spårvägen till Alvik invigdes 1914 och spårvagnshållplatsen ”Alvik” låg en period precis framför bion, på Gustavslundsvägen (då Brommavägen). Bion i Alvik kom att bli en populär förortsbiograf och drevs från 1950-talet av Svensk Filmindustri, SF.

Byggherren Anna Johansson-Visborg

Anna Johansson-Visborg (1876-1953, "Bryggar-Anna") var en socialdemokratisk kommunpolitiker, fackföreningsledare och folkbildare. Hon kämpade bland annat för kvinnors rösträtt, stopp för barnarbete, lika lön och var mycket aktiv inom bostadspolitiken.

Som byggherre uppförde hon bland annat flera biografer. Med hjälp av inkomster från bioverksamheten grundades ”Anna Johansson-Visborgs stiftelse” 1944. Anna Johansson-Visborg medverkade till att uppföra flera bostadshus för ensamstående kvinnor med låg inkomst, bland annat det så kallade ”Kvinnohuset” i Stadshagen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad