Fasad mot söder och Gustavslundsvägen. Utformningen påminner om en liten äldre kyrka, med en lägre entrédel och salongen i en långhus. Byggnaden har sadeltak och två små fönster i den lägre delen. Fasaderna är odekorerade med strävpelare.
Ritning

Biografen "Bromma Teatern" i Alvik, ritningar 1920

Biografen i Alvik uppfördes genom politikern Anna Johansson-Visborg. Byggnaden ritades av arkitekterna Gustaf E Petterson och Sven Erik Lundqvist 1920. Den kallades ”Bromma Teatern” och invigdes 1921. Bion stängde 1971, men huset finns kvar och ligger vid Drottningholmsvägen nära T-banestation Alvik. 

Den friliggande biografen ser nästan ut som en liten kyrka. Entrén ligger på gavelsidan, i en lägre husdel som innehåller ”vestibul”, klädhyllor och toaletter. Salongen har 494 platser och ska även fungera som teater- och konsertlokal. Längst fram finns en scen, kallad "estrad". På ritningen över källaren kan vi se att estraden har en nedsänkt ”plats för musiken”, ett så kallat orkesterdike.

Bromma Teatern” invigdes den 27 september 1921 som ”Modern teater, biograf och konsertsalong, rymmande 500 personer” (kursiverad text är citat ur annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1921-09-26). Invigningsföreställningen bjöd på sång av Stockholms Arbetaresångförening, komedin ”Kläderna göra mannen” och Brommateaterns orkester. 

Förorten Alvik började byggas ut med villor och flerbostadshus på 1910- och 1920-talet. Spårvägen till Alvik invigdes 1914 och spårvagnshållplatsen ”Alvik” låg en period precis framför bion, på Gustavslundsvägen (då Brommavägen). Bion i Alvik kom att bli en populär förortsbiograf och drevs från 1950-talet av Svensk Filmindustri, SF.

Byggherren Anna Johansson-Visborg

Anna Johansson-Visborg (1876-1953, "Bryggar-Anna") var en socialdemokratisk kommunpolitiker, fackföreningsledare och folkbildare. Hon kämpade bland annat för kvinnors rösträtt, stopp för barnarbete, lika lön och var mycket aktiv inom bostadspolitiken.

Som byggherre uppförde hon bland annat flera biografer. Med hjälp av inkomster från bioverksamheten grundades ”Anna Johansson-Visborgs stiftelse” 1944. Anna Johansson-Visborg medverkade till att uppföra flera bostadshus för ensamstående kvinnor med låg inkomst, bland annat det så kallade ”Kvinnohuset” i Stadshagen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alvik - kort beskrivning av områdets historia

Alvik - kort beskrivning av områdets historia

Alvik, hållplats för spårvagn

Alvik, hållplats för spårvagn

Anna Johansson-Visborg. Ledamot av stadsfullmäktige 1916-1950

Anna Johansson-Visborg. Ledamot av stadsfullmäktige 1916-1950

Biografen City i Gubbängen, ritningar från 1952

Biografen City i Gubbängen, ritningar från 1952

Biografen Forum / Årsta Folkets hus, ritning från 1950

Biografen Forum / Årsta Folkets hus, ritning från 1950

Flygbild över Drottningholmsvägen och Alvik

Flygbild över Drottningholmsvägen och Alvik

Flygfoto över Alvik

Flygfoto över Alvik

Karta "Äppelviken" från 1917-1933

Karta "Äppelviken" från 1917-1933

Kvinnohuset, Welanders väg 12 (Värjan 1), Stadshagen

Kvinnohuset, Welanders väg 12 (Värjan 1), Stadshagen

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Områdesprogram för Västerled 1997

Områdesprogram för Västerled 1997

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Statoil vid Alviksplan

Statoil vid Alviksplan

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.