Höghusets fasad mot Lindhagensplan, på var sida om höghuset syns smalhusens gavelfasader. Bygglovsritningen är i tecknad på gråblå transparent väv.
Ritning
Arkitekt: Virke, Tore (1910-1983). Stockholms stadsarkiv

Relationsritningar över Anna Johansson-Visborgs stiftelses bostadshus i Kristineberg 1952

Husen ligger i kvarteret Fasanen 13 vid Thorildsplan. De uppfördes för Anna Johansson-Visborgs stiftelse 1949. Relationsritningarna visar de färdigbyggda husen och ritades av arkitekten Tore Virke 1952. Anna Johansson-Visborgs stiftelse ville skapa bra och billiga bostäder för kvinnor (och familjer) med låg inkomst. 

Kvarteret innehåller tre bostadshus - ett höghus och två smalhus - med butiker i bottenplanet. Höghuset ligger mot Lindhagensplan och har 11 våningar, inklusive vindsvåning. Smalhusen har 5 våningar, och ligger utmed Lindhagensgatan 49-53 och Gyllenborgsgatan 4-6. Mellan smalhusen bildas en öppen innergård.

Bostäderna ligger på våning 1-10 trappor. Det finns sammanlagt 110 lägenheter i olika storlek och utförande; enkelrum med kokvrå, lägenheter på 1-4 rum och kök (eller kök med matvrå) samt ateljélägenheter på 4-5 rum och kök, inräknat ateljé. Alla bostäder har toalett och bad. 

Ateljélägenheterna har antingen ateljén en trappa upp i vinds-/entresolplanet eller i ett rum med högre takhöjd. De finns med på planritningen över 4 trappor (smalhusen) och 10 trappor (höghuset) samt på ritningen över vindsplanet ovanför, 5 och 11 trappor. Ateljéerna i höghuset har utgång till var sin solaltan. 

Butiker, kontor och lager 

I bottenplan finns bland annat mjölkbutik, konditori med bageri, färghandel, garnbutik, butik med ”utställningshall”, kontor, lager och barnvagnsrum. Källarplan innehåller tvättstuga, skyddsrum, lägenhetsförråd, matkällare, cykelrum, verkstad och ytterligare butikslager. Översta planet innehåller ”vindskontor” (förråd), ”piskaltaner”, ateljéer och "solaltaner". 

Smalhuset vid Lindhagensgatan har en lägre utbyggnad med entresolvåning in mot gården. Där finns lager- och kontorslokaler. De inre kontoren i entresolplanet har ljusinsläpp genom taklanterniner. Växeltelefonistens rum får dagsljus genom en öppning i glasbetong. 

Nybyggnadsritningar?

Relationsritningarna från 1952 är hämtade ur bygglovet för nybyggnad i kvarteret Fasanen 13. I samma bygglovsärende finns också Tore Virkes nybyggnadsritningar från januari 1949. 

Husen uppfördes genom ett samarbete mellan Anna Johansson-Visborgs stiftelse och Stockholms fastighetskontor. Under "Mer i Stockholmskällan" kan du läsa stadens utlåtande om det planerade samarbetet, från 1947.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad