Ulla Isakssons litterära skylt vid hörnet Fleminggatan och Igeldammsgatan.
Text
Författare: Isaksson, Ulla (1916-2000). Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur Ulla Isakssons roman Kvinnohuset

Skyltens text:

Huset står nästan mitt i Stan. Ett högt, fyrkantigt, vitskimrande torn mitt bland de andra, de vanliga husen. Kanske har det litet större avskildhet kring sej: några träd med tuktade kronor, en smal gräsmatta på ena sidan, några kubikmeter mer luft. Stan var generös, när Huset planerades. Den hade ganska dåligt samvete. I utkanterna fanns flera hus med Husets idé, men de var alla gamla och i dåligt skick. - Det var inte rätt, sa Stan, i all vänlighet påmind av de alltid påpassliga tidningarna - att just de ensamma kvinnorna skulle ha det så.

Ur romanen Kvinnohuset (1952) av Ulla Isaksson.

När Ulla Isaksson skrev romanen Kvinnohuset var Kvinnohuset vid Fleminggatan under uppbyggnad. Men författaren besökte aldrig huset, eftersom hon inte ville låta sig påverkas av någon yttre förebild. Ändå kom detta hus att identifieras med romanens kvinnohus. Här bodde bland andra modisten Sylvia, som kämpade för kvinnors solidaritet med varandra.

Verklighetens Kvinnohuset har adress Welanders väg 12, ett 14-våningshus från 1940-talet som ursprungligen var ett kollektivhus för kvinnor.

Skylten står på den öppna i platsen nära korsningen mellan Flemminggatan och Igeldammsgatan och invigdes 1998.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad