Ljud
Upphov: Centrum för Näringslivshistoria. Stockholms Företagsminnen

Ett samtal om stadens bekönade rum - podcast

Centrum för Näringslivshistoria bjöd in ekonomisk-historikern Orsi Husz, Uppsala universitet, historikern Karin Carlsson, Stockholms universitet, arkivarie Linda Israelsson och forskningschef Anders Houltz, båda Centrum för Näringslivshistoria, till ett samtal om forskningsprojektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”. Samtalet kretsar kring de arkivskatter som lyfts fram och digitaliserats genom projektet. Hur avspeglas stadens rum och de människor som genom tiderna befolkat dem i historiska källor? Vetenskapsradion Historias Tobias Svanelid leder samtalet.

Om Bekönade rum:
Forskningsprojektet syftar till att utveckla en metod som förenar antikvariers, arkivariers och forskares kunskap om samlingarna. Genom att länka samman stadens rum med ting, bilder och dokument som analyseras av forskare utifrån olika perspektiv, kan stadens mångfaldiga historia levandegöras genom digital teknik på nya sätt.
 
De rum som studeras är: parken, skyltfönstret, köksingången, bordellen, och kaféet. Projektet förvaltas av Stadsmuseet i Stockholm, och samarbetspartners är Nordiska museet, Stockholms stadsarkiv, Stockholmskällan, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad