Ljud

Ett samtal om stadens bekönade rum - podcast

Centrum för Näringslivshistoria bjöd in ekonomisk-historikern Orsi Husz, Uppsala universitet, historikern Karin Carlsson, Stockholms universitet, arkivarie Linda Israelsson och forskningschef Anders Houltz, båda Centrum för Näringslivshistoria, till ett samtal om forskningsprojektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”. Samtalet kretsar kring de arkivskatter som lyfts fram och digitaliserats genom projektet. Hur avspeglas stadens rum och de människor som genom tiderna befolkat dem i historiska källor? Vetenskapsradion Historias Tobias Svanelid leder samtalet.

Om Bekönade rum:
Forskningsprojektet syftar till att utveckla en metod som förenar antikvariers, arkivariers och forskares kunskap om samlingarna. Genom att länka samman stadens rum med ting, bilder och dokument som analyseras av forskare utifrån olika perspektiv, kan stadens mångfaldiga historia levandegöras genom digital teknik på nya sätt.
 
De rum som studeras är: parken, skyltfönstret, köksingången, bordellen, och kaféet. Projektet förvaltas av Stadsmuseet i Stockholm, och samarbetspartners är Nordiska museet, Stockholms stadsarkiv, Stockholmskällan, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Andraklassmatsal i restaurang Pilen, med personal i bakgrunden

Andraklassmatsal i restaurang Pilen, med personal i bakgrunden

Folkgasmask Fatra C i skyltfönstret på MEA

Folkgasmask Fatra C i skyltfönstret på MEA

Förslag till skyltning i modevaruhuset MEA:s skyltfönster

Förslag till skyltning i modevaruhuset MEA:s skyltfönster

Kö vid MEA, trängsel vid skyltfönstret. MEA låg vid Hamngatan 3 mellan 1883 och 1985

Kö vid MEA, trängsel vid skyltfönstret. MEA låg vid Hamngatan 3 mellan 1883 och 1985

Kö vid MEA, trängsel vid skyltfönstret. MEA låg vid Hamngatan 3 mellan 1883 och 1985

Kö vid MEA, trängsel vid skyltfönstret. MEA låg vid Hamngatan 3 mellan 1883 och 1985

MEA dekorerat med Mors blomma

MEA dekorerat med Mors blomma

MEA:s skoavdelning

MEA:s skoavdelning

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Rea på MEA

Rea på MEA

Restaurang Lindgården med Linden i bakgrunden

Restaurang Lindgården med Linden i bakgrunden

Tredjeklassmatsal i restaurang Pilen, med personal i bakgrunden

Tredjeklassmatsal i restaurang Pilen, med personal i bakgrunden

Tredjeklassmatsal i restaurang Pilen, med personal vid bord

Tredjeklassmatsal i restaurang Pilen, med personal vid bord

Tredjeklassmatsal i restaurang Pilen

Tredjeklassmatsal i restaurang Pilen