Kontakt

Föreningen Stockholms Företagsminnen och Centrum för näringslivshistoria

Har du frågor om källmaterial som Stockholms företagsminnen vid Centrum för näringslivshistoria har publicerat i Stockholmskällan?

Charlotta Skorup, arkivpedagog
E-post: charlotta.skorup@naringslivshistoria.se
Telefon: 08-634 99 52
Webbplats: www.naringslivshistoria.se

Uppdaterad