Foto

Flygbild över Stora Mossen och Bromma läroverk

Stora Mossens villor med Bromma gymnasium och koloniträdgårdsområdet i förgrunden, som det såg ut år 1939.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Ritningar till "Villa Myrdal" i Stora Mossen, Bromma, 1937

Ritningar till villa med barnläkarmottagning i Stora Mossen, Bromma, 1944

Ritningar till villa med barnläkarmottagning i Stora Mossen, Bromma, 1944