Fotografi av slottet på Waldemarsudde under uppbyggnad år 1904.
Foto
Fotograf: Okänd. Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens hem under uppbyggnad

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) slott på Waldemarsudde under uppförande år 1904. Takstolarna är under uppbyggnad och byggnadsställningarna sticker upp ovanför de murade tegelväggarna som senare skulle täckas av ljusgul puts. I förgrunden ses sluttningen i söder ned mot vattnet och till höger Sommarsalongen, som revs för att ge plats till prinsens galleri 1913. Slottet uppfördes 1903–1905 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen. Troligen är det Boberg som har tagit fotot.

Prins Eugen förvärvade besittningsrätten till Waldemarsudde 1899 och anlitade sin gode vän Boberg som arkitekt för sitt nya hem. Prinsen hade redan en färdig planlösningen för husets centrala del, den så kallade Sällskapsvåningen och Boberg anpassade byggnaden, som därmed kom att ritas inifrån och ut, efter prinsens önskemål. Slottets placering, på den högst belägna bergsklacken på udden, tycks ha varit given. De första skisserna till exteriören vittnar om inspiration från Italien, men byggnadens slutliga form och silhuett kom att närma sig den gamla huvudbyggnadens 1700-talskaraktär – en anpassning efter platsens historia och topografi.

Sommaren 1905 var Slottet färdigbyggt och prins Eugen kunde flytta in. Här bodde och verkade prinsen sedan under återstoden av sitt liv. Genom hans testamente tillföll Waldemarsudde och konstsamlingarna svenska staten. År 1948 öppnade museet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad