Fotografiet visar Slottet på Waldemarsudde sett från söder med slottsterrassen i förgrunden år 1948.
Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Prins Eugens Waldemarsudde

Slottet på Waldemarsudde från söder, 1948

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) slott på Waldemarsudde sett från söder med slottsterrassen i förgrunden. Slottet uppfördes 1903–1905 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen.

Prins Eugen ville ha ljusa och luftiga sällskapsrum enligt tidens nya ideal och Boberg lät fasaden öppna upp sig mot söder med generösa fönster- och dörrpartier. Fasadens fönster markerar slottets tre våningsplan: bottenvåningen med Sällskapsvåningen, mellanvåningen med prinsens privata rum och gästrum samt den översta våningen med ateljén mot norr och vindsrum mot söder. Sommaren 1905 var Slottet färdigbyggt och prins Eugen kunde flytta in lagom till sin 40-årsdag.

Fotografiet visar Slottet efter 1923 års ombyggnad då den södra fasaden fick sitt nuvarande utseende. Den så kallade frontespisen som ursprungligen krönte den södra fasadens utskjutande del avlägsnades och i stället lät prinsen det brutna taket löpa längs hela byggnaden. I samband med ombyggnaden ersattes det ursprungliga glaserade takteglet med en kopparplåt som pryder taket än i dag.

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde fram till sin död 1947. Vid sin bortgång testamenterade han egendomen och konstsamlingen till svenska folket. År 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten. Enligt prinsens önskan är Sällskapsvåningen bevarad som den såg ut på hans tid, medan rummen på mellanvåningen och södra vinden gjorts om till utställningssalar.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad