Kontakt

Prins Eugens Waldemarsudde

Har du frågor om källmaterialet som Prins Eugens Waldemarsudde har publicerat i Stockholmskällan?

Elisabet Hedstrand, intendent för museipedagogik
E-post: e.hedstrand@waldemarsudde.se
Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats: www.waldemarsudde.se

Uppdaterad