Kontakt

Prins Eugens Waldemarsudde

Har du frågor om källmaterialet som Prins Eugens Waldemarsudde har publicerat i Stockholmskällan?

Anna Meister, arkivarie och bibliotekarie
E-post: a.meister@waldemarsudde.se
Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats: www.waldemarsudde.se

Uppdaterad