Fotografiet visar Slottet på Waldemarsudde sett från norr med parkens växtlighet och gångvägens trappa upp till huvudentrén i förgrunden.
Foto
Fotograf: Sallstedts bildbyrå. Prins Eugens Waldemarsudde

Slottet på Waldemarsudde från norr, 1949

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) slott på Waldemarsudde sett från norr med parkens växtlighet och gångvägens trappa upp till huvudentrén i förgrunden. Slottet uppfördes 1903–1905 efter ritningar av arkitekten Ferdinand Boberg (1860–1946) i nära samarbete med prins Eugen.

Slottets norra fasad har en mer sluten och högtidlig karaktär än byggnadens södra sida. Grusplanen framför slottet ramas in av en välvd låg mur med en öppning för gångvägen upp mot slottet. Huvudentrén markeras av en så kallad loggia med höga valv och sandstenskolonner. Den norra fasadens dekoration begränsas till Närkes vapen över portalen, detta eftersom prins Eugen var hertig av Närke.

Byggnadens fönster markerar att huvuddelen av byggnaden har tre våningsplan: entrévåningen med Sällskapsvåningen, mellanvåningen med prinsens privata rum och övervåningen med hans målarateljé med det stora välvda takfönstret. Byggnadens framskjutande sidoparti har ett extra våningsplan och därmed fyra fönsterrader. I denna del av slottet låg köket och personalens utrymmen.

Prins Eugen bodde och verkade på Waldemarsudde fram till sin död. Han testamenterade egendomen och konstsamlingen till svenska folket och 1948 öppnade konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde sina portar för allmänheten.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad