Fotografiet föreställer den ursprungliga huvudbyggnaden på Waldemarsudde.
Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Prins Eugens Waldemarsudde

Gamla huset, Waldemarsudde

På fotografiet syns den äldre mangårdsbyggnaden på Waldemarsudde som fanns på platsen när prins Eugen (1865–1947) köpte området år 1899. Alltsedan prinsens tid kallas byggnaden för Gamla huset, eftersom Eugen lät uppföra en ny huvudbyggnad på Waldemarsudde år 1903–1905. Gamla huset hör till den äldsta bebyggelsen på platsen och fick sitt nuvarande utseende på 1780-talet.

Gamla huset var ursprungligen en parstuga med förstukvist, troligtvis från mitten av 1700-talet. En parstuga har en entré med förstuga i husets mitt från vilken man når ett rum till vänster och ett rum till höger. Grosshandlare Carl Magnus Fris köpte egendomen 1782 och lät bygga till huvudbyggnaden med en vinkelställd huslänga i två plan mot väster. På 1830-talet blev grosshandlaren och skeppsredaren Johan Bergman Olson ny ägare till Waldemarsudde. Familjerna Fris och Bergman Olson använde Gamla huset främst som sommarbostad. Waldemarsudde sågs vid denna tid som en del av Stockholms skärgård och nåddes bäst med båt.

Prins Eugen kom till Waldemarsudde för första gången som barn, då han var på utflykt med sin lärare från det närliggande Rosendals slott. Hösten 1892 återupptäckte han Waldemarsudde som vuxen och hyrde ett gavelrum i Gamla huset som han använde som ateljé. Gamla huset med dess idylliska omgivningar och den vackra utsikten inspirerade honom till flera verk. Sedan prins Eugen förvärvat Waldemarsudde bodde han om somrarna i Gamla huset fram till dess hans nya hem blev inflyttningsklart sommaren 1905.

Prins Eugen bodde på Waldemarsudde återstoden av sitt liv och vid sin bortgång skänkte han sitt livsverk till svenska staten. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde öppnade för allmänheten 1948.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad