Fotografiet visar prins Eugens bibliotek som det såg ut på 1920-talet.
Foto

Prins Eugens bibliotek, Waldemarsudde

Fotografiet visar prins Eugens (1865–1947) bibliotek som det såg ut på 1920-talet. Biblioteket är en del av Sällskapsvåningen på Waldemarsudde som, enligt Eugens önskan, är bevarad som den såg ut på hans tid. Möbleringen ser emellertid något annorlunda ut idag, vilket beror på att prinsen gjorde en del förändringar i Biblioteket efter att detta fotografi togs.

Bordet och stolarna som ses på bilden står kvar idag, men kompletterades senare med en soffgrupp i Chesterfieldstil som placerades framför den öppna spisen. Den stora lampskärmen köpte prins Eugen 1905 från AB Nordiska Kompaniet. Ovanför den öppna spisen hänger Herman Norrmans målning Skogstjärn från 1906. Framför målningen står ett porträtt i brons föreställande den franske författaren Victor Hugo utfört av den franske skulptören Auguste Rodin 1897. Längst till vänster på spiselkransen ser man en mindre skulptur föreställande prins Eugen i rollen som konstnär, utförd av prinsens gode vän, skulptören Teodor Lundberg år 1920.

Prins Eugens bibliotek är omfattande och bara en del av böckerna visas i rummet. Här finns ett stort antal konstböcker men också skönlitteratur och böcker om bland annat politik, trädgård och samhällsfrågor. Eugen, som gärna satt i Biblioteket och läste, var en aktiv läsare som gjorde marginalanteckningar och understrykningar i sina böcker. Vid fester och bjudningar användes Biblioteket som ett umgängesrum. I dag är rummet en del av kulturarvet Waldemarsudde som, enligt prins Eugens testamente, blev ett museum 1948.

Publicerat av: Prins Eugens Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Tema

Platsen Waldemarsudde på Kungliga Djurgården har på några hundra år omvandlats från ett glest befolkat område med småskalig industri, till en lugn sommaridyll, till ett attraktivt…

Gamla huset, Waldemarsudde

Gamla huset, Waldemarsudde

Lantbruksakademiens byggnad. Biblioteket

Lantbruksakademiens byggnad. Biblioteket

Prins Eugens ateljé, Waldemarsudde

Prins Eugens ateljé, Waldemarsudde

Prins Eugens galleri 1913, Waldemarsudde

Prins Eugens galleri 1913, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde

Prins Eugens hem ca 1920, Waldemarsudde