Stockholms stads småstugebyggen : köket i småstugan
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads småstugebyggen : köket i småstugan

Informationsbroschyr från 1944 om hur köket i småstugan bör utformas. Broschyren är på 12 sidor och innehåller en ritning. Skriften inleds på följande vis:

"Köket i hemmet blir ofta den plats, där husmodern tillbringar största delen av sin dag, varför det bör vara så trivsamt och lätt att arbeta i som möjligt. Det är många steg om dagen, som en husmoder gör, och ju mer man kan 'spara steg' för henne, dess mer underlättas hennes arbete. Finnas småbarn, som hon måste hålla ett vakande öga på medför detta, att köket bör vara så rymligt, att även barnen få plats att vara där. Vid måltiderna besparas husmodern mycket arbete, om köket är ordnat så, att matplatsen ligger i direkt anslutning till och helst i själva köket. Det går vanligen också lättare att arbeta i ett kök, där det finns 'svängrum'. Köksbestyren få emellertid ej heller försvåras genom att kökets inredning är olämpligt placerad och 'utspridd' över hela köket. Inredningen bör vara ordnad så, att husmodern lätt kan nå de saker, som behövas vid arbetet. Köket skall, samtidigt som det är rymligt, vara lättarbetat.

Med hänsynstagande till dessa krav på ett modernt kök har småstugebyrån i samarbete med experter på området sökt giva köket i småstugan den lämpligast möjliga utformningen.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad