Fasadritning till en mindre trävilla med veranda. Tusch på transparent väv. På ritningen visas de fyra fasaderna.
Ritning
Arkitekt: Anchert, John (1886 - 1963). Stockholms stadsarkiv

Bygglovsritningar till 1920-talsvilla i Bromma, kvarteret Vapenhuset 4 (dåvarande stadsägan Beckomberga 7)

Fasadritningen visar en liten trävilla på 3 rum och kök i Bromma. Bygglovsansökan lämnades in 1926 och byggnaden stod färdigt 1928. Huset revs redan 1961 och en större villa byggdes därefter på samma tomt, som idag motsvarar adressen Klockarstigen 15. 

Bygglovsansökan innehåller två typritningar och en tomtkarta från 1926. Du hittar de tre ritningarna under "Dokument". Ägaren till huset lämnade in en ansökan om slutbesiktning 1928, då huset var färdigbyggt. I dokumentet framgår att han hette Holdo Vilhelm Jonasson och arbetade som filare. 

Huset är i 2 våningar med källare. Entrén nås genom en inbyggd veranda. I första planet finns sedan tambur, kök och ett större rum. Andra våningen innehåller två rum. I källarplanet finns tvättstuga, förråd för mat och kol samt pannrum. 

Ritningarna utgår från arkitekten John Ancherts typritningar "Litt M", men är signerade med ett annat namn. John Anchert ritade ett flertal villor i både Bromma och Brännkyrka. Tomten där huset låg har ändrat namn över tid. I ansökan anges både stadsägan Beckomberga 7 och kvarteret Klockarvreten 7. Numera heter fastigheten Vapenhuset 4. 

Ritningar till 1960-talsvillan

Under "Mer i Stockholmskällan" finns en post med ritningar till den nya villan som uppfördes i början av 1960-talet. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad