Foto

Olovslunds småstugeområde under byggnad i kvarteret Bokhyllan, sett ifrån botten av Olovslundsdammen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927