Foto
Fotograf: Skålberg, N.. Stockholms stadsmuseum

Olovslunds småstugeområde innan bebyggelse. Från kvarteret Bokhyllan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad