Foto

Olovslunds småstugeområde innan bebyggelse. Från kvarteret Bokhyllan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927

Ritning till småstuga i Olovslund från 1927