Patientjournal från Lilla Hemmet 1918-1929
Text

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

På Lilla Hemmet vårdades små barn som smittats av syfilis i sin mammas mage eller när de föddes. Före antibiotikans intåg kunde vårdtiden för syfilis vara mycket lång. Barnen var ofta inskrivna på Lilla hemmet i många år - åtskilda från sina familjer.

En av de patienter som vårdades under många år på Lilla Hemmet var Kalle. Han skrevs in på Lilla Hemmet vid nio månaders ålder och blev kvar tills han var elva och ett halvt år.

Kalles patientjournal börjar med en kort och sammanfattande tillbakablick, en så kallad anamnes. Som de flesta av barnen på Lilla Hemmet var Kalle född utom äktenskapet. Modern beskivs som en ogift uppasserska. Kalle skulle ha haft två äldre syskon, men det första barnet hade dött i späd ålder av hjärnhinneinflammation (meningitus) och det andra var död redan vid födseln. Kalles pappa "lär ha syfilis. Obehandlad?"

Kalle föddes utan tecken på någon sjukdom. Det var först efter 5-6 veckor som han började få blåsor på händer, underarmar och i mungiporna. Därefter drabbades han av en förlamning i armarna. Kalle togs in på Lunds lasarett vid två månaders ålder, innan han fördes upp till Stockholm och Lilla Hemmet. Han beskrivs som "liten, blek och mager, stor, uppblåst buk. I huvudet å ryggen och å extremiteterna ett antal bruna [...], något insänkta ärr." Kalle behandlades med bland annat Salvarsan (salv.) och kvicksilver (Hg.)

Sommaren 1929 fick Kalle åka iväg på sommarlovskollo, och skrevs sedan ut till Lunds barnavårdsnämnd för vidare omhändertagande. Kalle blev friskförklarad efter nära elva års behandling.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmets första årsberättelse

Lilla Hemmets första årsberättelse

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet