Lilla Hemmets årsberättelse 1901
Text

Lilla Hemmets första årsberättelse

I december 1900 öppnades i närheten av S:t Görans sjukhus ett vårdhem för barn med könssjukdomen syfilis. Vårdhemmet kom till på initiativ av överläkaren Edvard Welander (1846-1917), verksam på S:t Görans sjukhus. I början bedrevs verksamheten med hjälp av privata bidrag. Före det fanns antibiotika var vårdtiden mycket lång. Barnen var ofta inskrivna på Lilla Hemmet i många år. 

I årsberättelserna kan man läsa om vårdhemmets verksamhet och om barnens hälsa. I den allra första årsberättelsen står bland annat:

"De rikliga bidrag, som lämnades hemmet, gjorde det möjligt, att från 1 oktober 1900 för 700 kr. årligen förhyra en liten staden tillhörig byggnad vid Fridhemsgatan (N:o 1) det s.k. tullhuset [...] hvadan hemmet först den 3 sistlidne december kunde mottaga de första små skyddslingarna. Fyra barn intogs denna dag. Under årets lopp ha dessutom tre andra blifvit intagna. [...] Barnen ha utvecklat sig väl, men olyckligtvis ha tillfälliga sjukdomar tillstött och tyvärr orsakat tvenne dödsfall; ett barn dog i lunginflammation  i maj; under sommaren då tarmkatarrer förekommo rätt mycket här i Stockholm, ledo flera af barnen i hemmet däraf: ett dog i augusti af s.k. barnkolera. Vid obduktion av dessa  båda barn kunde ej något tecken på syfilitiskt lidande upptäckas. De återstående barnen är krya och kraftiga. Alltså har resultatet af den antisyfilitiska behandlingen visat sig synnerliget godt och har således hemmet i detta afseende fullt motsvarat hvad man däraf väntat och hoppats; dessutom har det ju för smitta skyddat de familjer som eljest skolat emottaga dessa barn till vård."

Av de allra första sju barnen som togs in för behandling på Lilla Hemmet dog alltså två under det första året. Dock av andra orsaker än syfilis. Barnadödligheten var hög vid den här tiden och före det fanns antibiotika kunde en förkylning eller magsjuka lätt leda till allvarliga komplikationer och följdsjukdomar, som kunde leda till döden. Verksamheten vid Lilla Hemmet var därför ett viktigt tillskott i Stockholms sjukvård.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet