Årsberättelse från Lilla Hemmet år 1949
Text

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

I december 1900 öppnades Lilla Hemmet, ett vårdhem för barn som fötts eller smittats med syfilis. Före penicillinet var vårdtiden mycket lång - det fanns barn som var inskrivna i över 10 år på Lilla Hemmet.

Behandlingen bestod till en början av bland annat en medicinering där små mängder kvicksilver ingick. 1928 upptäckte Alexander Fleming att mögelsvampen Penicillium notatum gav ett bakteriedödande ämne som han kallade penicillin. Först 1944 började man prova penicillin i Sverige, och två år senare satte man igång behandlingen av syfilis med hjälp av penicillinet.

På Lilla Hemmet kunde man snart se goda resultat av den nya behandlingen, och det kan vi läsa om i Lilla Hemmets årsberättelse från 1949. De "luetiska symtomen" försvann från både hud, inre organ och det centrala nervsystemet och vårdtiden kom att till en början åtminstone halveras.  Det här blir början till slutet på Lilla Hemmets verksamhet. I början av 1950-talet är behandlingen så pass effektiv att den bara tar ett par veckor. Barnen kan nu vårdas på sjukhus eller vara kvar hemma och Lilla Hemmet läggs ner.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmets första årsberättelse

Lilla Hemmets första årsberättelse

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923