Reklam för Industrilotteriet 1908
Foto

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

På Lilla Hemmet vårdades små barn som smittats av syfilis i sin mammas mage eller när de föddes. Dessa små barn var själva en smittkälla eftersom syfilis smittar via saliv eller sårsekret. Dessutom riskerade de att drabbas av förödande sjukdomsverkningar när de växte upp.

Vården var därför mycket noggrann. Rikligt med nyttig mat, god hygien, sollampor och medicin skulle få barnen att bli friska. Lilla Hemmet fick ta emot många gåvor från givmilda människor. Apotekare skänkte sjukvårdsmaterial och mediciner. Många skänkte linne och kläder. Handlare skänkte möbler och leksaker. Andra skänkte pengar. Ett annat sätt att få in pengar till verksamheten var genom lotterier. Året 1908 hölls industrilotteriet till förmån för Lilla Hemmets barn. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmets första årsberättelse

Lilla Hemmets första årsberättelse

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923