Svartvit bild där mindre barn sitter vid matbord, de har hakklappar och en del har händerna knäppta.
Foto

I matsalen på Lilla Hemmet

På Lilla Hemmet vårdades små barn som smittats av syfilis i sin mammas mage eller när de föddes. Dessa små barn var själva en smittkälla eftersom syfilis smittar via saliv eller sårsekret. Dessutom riskerade de att drabbas av förödande sjukdomsverkningar när de växte upp.

På Lilla Hemmet på Kungsholmen fick dessa barn vård med hälsosam mat, noggrann hygien och medicin. Underhållskostnaden för varje barn var 1 krona 49 öre per dag år 1911.

Sedan många hundra år tillbaka hade syfilis behandlats med kvicksilver – som är mycket giftigt. Professor Edvard Welander, som startade Lilla Hemmet, hade utvecklat en metod som gick ut på att smörja in tygstycken med kvicksilversalva och knyta in tygstycket i en liten tygpåse som barnen fick bära om halsen för att andas in kvicksilverångorna. På det sättet slapp de att smörja den giftiga kvicksilversalvan direkt på syfilissåren. Det var alltså en mildare behandling. Trots det fick många barn biverkningar av kvicksilvret.

På bilden ser vi barnen sittande i matsalen på Lilla Hemmet. Händerna är knäppta till bordsbön.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Internernas gåva till syfilisbarnen

Internernas gåva till syfilisbarnen

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923