Svartvit bild där mindre barn sitter vid matbord, de har hakklappar och en del har händerna knäppta.
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

I matsalen på Lilla Hemmet

På Lilla Hemmet vårdades små barn som smittats av syfilis i sin mammas mage eller när de föddes. Dessa små barn var själva en smittkälla eftersom syfilis smittar via saliv eller sårsekret. Dessutom riskerade de att drabbas av förödande sjukdomsverkningar när de växte upp.

På Lilla Hemmet på Kungsholmen fick dessa barn vård med hälsosam mat, noggrann hygien och medicin. Underhållskostnaden för varje barn var 1 krona 49 öre per dag år 1911.

Sedan många hundra år tillbaka hade syfilis behandlats med kvicksilver – som är mycket giftigt. Professor Edvard Welander, som startade Lilla Hemmet, hade utvecklat en metod som gick ut på att smörja in tygstycken med kvicksilversalva och knyta in tygstycket i en liten tygpåse som barnen fick bära om halsen för att andas in kvicksilverångorna. På det sättet slapp de att smörja den giftiga kvicksilversalvan direkt på syfilissåren. Det var alltså en mildare behandling. Trots det fick många barn biverkningar av kvicksilvret.

På bilden ser vi barnen sittande i matsalen på Lilla Hemmet. Händerna är knäppta till bordsbön.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad