Adresslapp för finska krigsbarn
Text
Författare: Lilla Hemmet och Wellanderstiftelsen. Stockholms stadsarkiv

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla hemmet var en vårdinrättning för syfilissmittade barn och som låg i närheten av S:t Görans sjukhus. Under andra världskriget, när Finland hade överfallits av Sovjetunionen, togs delar av Lilla Hemmets byggnad i anspråk som flyktingförläggning för finska krigsbarn. Under perioden januari-maj 1940 mottogs sammanlagt 337 finska barn och mödrar. Från och med 1942 vårdades dessutom, genom Hjälpkommittén för Finlands barn, ett 15-tal finska krigsbarn med syfilis. Eftersom Finland låg i krig hade man där tvingats att ta platser för syfilisbarn i anspråk för andra vårdändamål.

På bilden ser du hur de adresslappar såg ut som barnen hade runt halsen då de reste tillbaka till Finland från Sverige.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad