Patientjournal från Lilla Hemmet 1923
Text

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

På Lilla Hemmet vårdades små barn som smittats av syfilis i sin mammas mage eller när de föddes. En av de patienter som vårdades på Lilla Hemmet var Ingegärd Hedlund. Ingegärd togs in på Lilla Hemmet vid nio månaders ålder den 12 januari 1923.

I Ingegärds patientjournal kan vi se att hon hade "utbredda avlösningar av överhuden", muskelförsvagning i vänster skuldra samt en inflammation i armbågsleden. Vid intagningen är hon "klen, blek, mager, besvärlig att äta". Ingegärd behandlades med både Salvarsan och kvicksilver (kemisk beteckning Hg).

I slutet av journalen står det "Efter att ända sedan vistelsen å Epidemisjukhuset 6/2-7/3 varit dålig insjuknade hon i feber den 8/5 och avled den 10/5. Obduktionen visade på lunginflammation i vänstra lungans nedre bakre delar. För övrigt intet patologiskt eller tydande på lues (syfilis)." Ingegärd hade alltså svarat positivt på den behandlingsmetod som användes vid den här tiden, men dog i sviterna av en lunginflammation.

Vårdtiden för syfilis kunde vara mycket lång före det fanns antibiotika. Barnen kunde vara inskrivna på Lilla hemmet i flera år. Behandlingen bestod från 1910-talet av bland annat av Arsfenamin (även kallat Salvarsan) och små mängder kvicksilver. Namnet Salvarsan kommer från latinets salvare, rädda, och arsea, arsenik.  Även ljusterapi användes. Noggrann hygien och isolering från omgivningen var också viktiga delar i behandlingen.

Verksamheten på Lilla Hemmet upphörde under 1950-talet när man framgångsrikt började behandla syfilis med antibiotika.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

1919 - ett tufft år för Lilla Hemmets barn

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmets första årsberättelse

Lilla Hemmets första årsberättelse

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet