Svartvit bild av barn och sköterskor som är samlade för fotografering. Många av barnen sitter i gungleksaker eller har andra leksaker i händerna.
Foto

Barnen på Lilla Hemmet

På Lilla Hemmet vårdades små barn som smittats av syfilis i sin mammas mage eller när de föddes. Dessa små barn var själva en smittkälla eftersom syfilis smittar via saliv eller sårsekret. Dessutom riskerade de att drabbas av förödande sjukdomsverkningar när de växte upp.

Barnens vård var noggrann. Rikligt med nyttig mat, god hygien, sollampor och medicin skulle få barnen att bli friska. Lilla Hemmet fick ta emot många gåvor från givmilda människor. Apotekare skänkte sjukvårdsmaterial och mediciner. Många skänkte linne och kläder. Handlare skänkte möbler och leksaker. Andra - till exempel konstnären Anders Zorn - skänkte pengar.

Bilden är från ett fotoalbum från 1926-1932. Barnen är samlade framför fotografen och för att sysselsätta de små och visa att de bodde på ett gott vårdhem så finns även flera av barnens leksaker med.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

Lilla Hemmets första årsberättelse

Lilla Hemmets första årsberättelse

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet