Öppna bilden!
Foto

Lilla Hemmet, ett vårdhem för syfilissmittade barn

I december 1900 öppnades i närheten av S:t Görans sjukhus ett vårdhem för barn med könssjukdomen syfilis. Vårdhemmet kom till på initiativ av överläkaren Edvard Welander (1846-1917), verksam på S:t Görans sjukhus.

Genom insamlingar och donationer kunde han så småningom öppna en vårdenhet för barn som fötts med syfilis eller som smittats genom amning. Byggnaden, som du ser på bilden, invigdes i september 1910 och finns i hörnet av Welanders väg och S:t Görans gatan. Genom åren vårdades över 500 barn på Lilla Hemmet. Över 95% av barnen botades från sin sjukdom.

Vårdtiden för syfilis kunde vara mycket lång och det fanns barn som var inskrivna i över 10 år. Behandlingen bestod bland annat av en medicinering där små mängder kvicksilver ingick. Även ljusterapi användes. Noggrann hygien och isolering från omgivningen var viktiga delar i behandlingen. Prover togs regelbundet för att se om sjukdomen gav vika. Verksamheten på Lilla Hemmet upphörde under 1950-talet när man började behandla syfilis med antibiotika.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barn leker på gården vid Lilla Hemmet 1933

Barnen på Lilla Hemmet

Barnen på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Brev till syster Gertrud på Lilla Hemmet

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

Edvard Welander räddade många syfilissmittade barn

I matsalen på Lilla Hemmet

I matsalen på Lilla Hemmet

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Industrilotteriet 1908 - till förmån för Lilla Hemmets barn

Jul på Lilla Hemmet

Jul på Lilla Hemmet

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle från Lilla Hemmet med hästen Fox

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Kalle var intagen på Lilla Hemmet i 11 år

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Lilla Hemmets första årsberättelse

Lilla Hemmets första årsberättelse

Märtas brev till Lilla Hemmet

Märtas brev till Lilla Hemmet

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Patientjournal från Lilla Hemmet 1923

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

Penicillinet gjorde stor skillnad för barnen på Lilla Hemmet

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…