Tegnérgatan 44-46, Adolf Fredriks folkskolas skolgård. Två flickor leker.
Foto

Tegnérgatan 44-46, Adolf Fredriks folkskolas skolgård. Två flickor leker.

Flickorna tillbringar tillsammans med 369 andra finska krigsbarn från Karelen och Österbotten karantändagar i skolan och inväntar fosterhemsplacering. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Finska krigsbarn på landgången till ett fartyg.

Finska krigsbarn på landgången till ett fartyg.

Fyra finska krigsbarn på en mottagningsbyrå.

Fyra finska krigsbarn på en mottagningsbyrå.

Föräldrar till finskt krigsbarn skriver till svenska fosterföräldrarna

Föräldrar till finskt krigsbarn skriver till svenska fosterföräldrarna

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Krigsbarnen på Lilla Hemmet, 1940-1945

Migration
Tema

Migration

Vem får komma in i Sverige och hur har vi sett på invandring till landet genom tiderna? Under perioden 1906-1927 kom oväntat många migranter till Sverige. Här får du möta några av…

Nyanlända finska krigsbarn

Nyanlända finska krigsbarn

På denna plats : en vandring genom krigets Stockholm 1933-1945

På denna plats : en vandring genom krigets Stockholm 1933-1945