Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Idag finns BVC (barnavårdscentralen) som stöd för nyblivna föräldrar och deras barn. Där kontrolleras barnen med jämna mellanrum för att i tid upptäcka om utvecklingen inte är normal och att sålunda något kanske fattas barnet. Råd ges också till "ovana" föräldrar när det gäller exempelvis att komma igång med amningen.

Men fanns det möjlighet att få rådgivning i barnavårdsfrågor även i början av  förra seklet? Speciellt eftersom Sverige hade en hög barnadödlighet en bra bit in på 1900-talet, innan förhållandena förbättrades. Föreningen Mjölkdroppen var en frivillig organisation som ville hjälpa mödrarna och deras barn. Man behövde uppfylla vissa villkor för att kunna skrivas in hos dem.

Filialer fanns på flera olika ställen i staden. Den första "Mjölkdroppen" öppnade på Södermalm 1901. Verksamheten bestod som sagt av rådgivning och man skänkte även mjölkblandningar till barnen om barnet inte ammmades eller om mjölken inte räckte till. Sjuksköterskor och läkare arbetade med att sprida kunskap om barnavård. De fattigaste kunde också få med sig hem kläder till de små.

Läs och titta på fotografierna från Brännkyrka mjölkdroppes verksamhetsår 1914. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad