Text

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Idag finns BVC (barnavårdscentralen) som stöd för nyblivna föräldrar och deras barn. Där kontrolleras barnen med jämna mellanrum för att i tid upptäcka om utvecklingen inte är normal och att sålunda något kanske fattas barnet. Råd ges också till "ovana" föräldrar när det gäller exempelvis att komma igång med amningen.

Men fanns det möjlighet att få rådgivning i barnavårdsfrågor även i början av  förra seklet? Speciellt eftersom Sverige hade en hög barnadödlighet en bra bit in på 1900-talet, innan förhållandena förbättrades. Föreningen Mjölkdroppen var en frivillig organisation som ville hjälpa mödrarna och deras barn. Man behövde uppfylla vissa villkor för att kunna skrivas in hos dem.

Filialer fanns på flera olika ställen i staden. Den första "Mjölkdroppen" öppnade på Södermalm 1901. Verksamheten bestod som sagt av rådgivning och man skänkte även mjölkblandningar till barnen om barnet inte ammmades eller om mjölken inte räckte till. Sjuksköterskor och läkare arbetade med att sprida kunskap om barnavård. De fattigaste kunde också få med sig hem kläder till de små.

Läs och titta på fotografierna från Brännkyrka mjölkdroppes verksamhetsår 1914. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Brev från Erik 10 år till Sällskapet Jultomtarne julen 1910

Brev från Erik 10 år till Sällskapet Jultomtarne julen 1910

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn