Text

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Genom att bl.a. dela ut mjölkblandning till fattiga spädbarn arbetade föreningen mjölkdroppen för att minska den höga dödligheten och sjukligheten bland de späda barnen.

”Inom det första lefnadsåret dör en fjärdedel till en sjettedel af alla lefvande födda människor. Af hundra barn i denna ålder, då man rätteligen blott behöfver äta, sofva och hållas ren för att må som en pärla i guld, dö ett lika stort antal, som af hundra åldringar mellan 80-90 år.”

Läs mer om föreningen i årsberättelsen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn