Text
Författare: Föreningen mjölkdroppen. Stockholms stadsarkiv

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Genom att bl.a. dela ut mjölkblandning till fattiga spädbarn arbetade föreningen mjölkdroppen för att minska den höga dödligheten och sjukligheten bland de späda barnen.

”Inom det första lefnadsåret dör en fjärdedel till en sjettedel af alla lefvande födda människor. Af hundra barn i denna ålder, då man rätteligen blott behöfver äta, sofva och hållas ren för att må som en pärla i guld, dö ett lika stort antal, som af hundra åldringar mellan 80-90 år.”

Läs mer om föreningen i årsberättelsen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad