Text

Brev från Erik 10 år till Sällskapet Jultomtarne julen 1910

Sällskapet Jultomtarne grundades av klädhandlaren Lars Eugéne Westin efter att han hjälpt ett sjuk och fattig pojke med kläder julen 1870. Sällskapet hade som syfte att hjälpa fattiga barn med kläder, vilka årligen delades ut runt juletid. I december varje år hölls även en  julfest för de barn som sällskapet hade tagit under sitt beskydd under året. I brevet till höger skriver Erik 10 år och önskar något till jul åt sig och sina syskon.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

4-6 Hur vet vi
Tema

4-6 Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?
Tema

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Barnfest på Grand Hotel

Barnfest på Grand Hotel

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

Fattiga barn får träskor och utpekas som ”fattighjon” – Kungsholms församlingsfattigvårdsstyrelse 1903

GRSK Hur vet vi
Tema

GRSK Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Jul
Tema

Jul

Här hittar du lite av all jul som historien har lämnat kvar till oss. Vill du hitta ännu mer? Använd sökrutan överst på sidan.

Jultomtarnes 60-årsfest

Jultomtarnes 60-årsfest

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Utdelning av understöd

Utdelning av understöd

Önskebrev från Lydia till Sällskapet Jultomtarne - 1910

Önskebrev från Lydia till Sällskapet Jultomtarne - 1910