Kontakt

Kungliga biblioteket

Har du frågor om källmaterialet som Kungliga biblioteket har publicerat i Stockholmskällan?

För frågor om Ljud eller Film (audiovisuella medier): 
Åke Nyke
E-postake.nyke@kb.se 
Telefon: 010-709 32 10 

För frågor om Trycksaker eller Texter: 
Amanda Almroth
E-post: amanda.almroth@kb.se 
Kungliga Bibliotekets webbplats: www.kb.se

Fredrik Eriksson
E-post: fredrik.eriksson@kb.se 
Kungliga Bibliotekets webbplats: www.kb.se

Uppdaterad