Kontakt

Kungliga biblioteket

Har du frågor om källmaterialet som Kungliga biblioteket har publicerat i Stockholmskällan?

För frågor om Ljud eller Film (audiovisuella medier): 
Necim Boukhchana
E-postnecim.boukhchana@kb.se 
Kungliga Bibliotekets webbplats: www.kb.se

Uppdaterad