Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Föreningen Stockholms mjölkdroppe bildades 1903 och bestod av flera olika lokalavdelningar. Syftet var att arbeta för bättre vård av späda barn och därigenom bidra till att minska spädbarnsdödligheten.

Från början var huvuduppgiften att kostnadsfritt dela ut mjölkblandningar till barn som inte ammades. Man kontrollerade också barnens vikt och hygien, lånade ut kläder och delade vid behov ut medicin. Regelbundna hembesök och rådgivning till mödrarna ingick också i verksamheten. Senare blev föreningen alltmer inriktad på att uppmuntra och ge råd om amning.

Idén till mjölkdropparna kom ursprungligen från Frankrike och den första mjölkdroppen startade i Katarina församling den 13 december 1901.

Lokalavdelningen Östermalms mjölkdroppe startade 1905. I föreningens stadgar kan du läsa mer om verksamheten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad