Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917
Text

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Föreningen Stockholms mjölkdroppe bildades 1903 och bestod av flera olika lokalavdelningar. Syftet var att arbeta för bättre vård av späda barn och därigenom bidra till att minska spädbarnsdödligheten.

Från början var huvuduppgiften att kostnadsfritt dela ut mjölkblandningar till barn som inte ammades. Man kontrollerade också barnens vikt och hygien, lånade ut kläder och delade vid behov ut medicin. Regelbundna hembesök och rådgivning till mödrarna ingick också i verksamheten. Senare blev föreningen alltmer inriktad på att uppmuntra och ge råd om amning.

Idén till mjölkdropparna kom ursprungligen från Frankrike och den första mjölkdroppen startade i Katarina församling den 13 december 1901.

Lokalavdelningen Östermalms mjölkdroppe startade 1905. I föreningens stadgar kan du läsa mer om verksamheten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

Föreningen Stockholms mjölkdroppar - Mödrar och barn i väntrummet

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Östermalms mjölkdroppe - beredning av mjölkblandning till spädbarn

Östermalms mjölkdroppe - beredning av mjölkblandning till spädbarn

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn