Foto
Fotograf: Florin, Arvid (1868-1939). Stockholms stadsarkiv

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Mjölkdropparnas syfte var att dela ut gratis mjölkersättning till spädbarn som inte fick bröstmjölk. Barnen mättes och vägdes och fick vid behov också medicin.

1940 ombildades mjölkdropparna till barnavårdscentraler.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad