Foto
Fotograf: Blomberg A.. Stockholms stadsarkiv

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn

Föreningen Östermalms mjölkdroppe bildades 1905 och var en lokalförening i Stockholms mjölkdroppe. Mjölkdropparna delade ut gratis mjölkblandning till fattiga spädbarn som inte ammades. Barnens vikt och längd kontrollerades, och vid behov lånades kläder ut till barnen.

Hembesök och rådgivning till mödrarna ingick också i verksamheten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad