Foto

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Verksamheten vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe startade 1908. Mjölkdropparnas huvudsakliga syfte var att dela ut mjölkblandning till fattiga barn som inte fick bröstmjölk. I verksamheten ingick också kontroll och undersökning av barnen samt rådgivning till mödrarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Ett spädbarn vägs på Maria Mjölkdroppe

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Östermalms mjölkdroppe - beredning av mjölkblandning till spädbarn

Östermalms mjölkdroppe - beredning av mjölkblandning till spädbarn

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917

Östermalms mjölkdroppe – stadgar 1917