Text

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen mjölkdroppen startade 1901 var organiserad i olika lokalavdelningar i församlingarna. I skriften till höger kan du läsa om verksamhetens syfte och arbete under de första fem åren.

 ”Genom en gåva på 5,000 kronor sattes man i stånd att åtminstone göra ett försök att tjäna och gagna de mest värnlösa af alla, de späda barnen, och det för deras bevarande till lif och hälsa Mjölkdroppen kämpar, det är deras talan den för, ty det är ett oomtvistligt faktum, att fosterland och samhälle bygga framtiden på barnen.”

Läs hela berättelsen till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Brännkyrka mjölkdroppe 1914

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

Ett barn undersöks vid Jakob- och Johannes mjölkdroppe

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

I väntrummet till Föreningen Mjölkdroppen sitter kvinnor med spädbarn i famnen.

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Tillredning av mjölkblandning – Maria mjölkdroppe

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Årsberättelse för föreningen mjölkdroppen - 1903

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe - inskrivningsjournal 1913

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn

Östermalms mjölkdroppe – vägning av barn