Text
Författare: Blumenthal, M.. Stockholms stadsarkiv

Föreningen Mjölkdroppen – kort historik 1906

Föreningen mjölkdroppen startade 1901 var organiserad i olika lokalavdelningar i församlingarna. I skriften till höger kan du läsa om verksamhetens syfte och arbete under de första fem åren.

 ”Genom en gåva på 5,000 kronor sattes man i stånd att åtminstone göra ett försök att tjäna och gagna de mest värnlösa af alla, de späda barnen, och det för deras bevarande till lif och hälsa Mjölkdroppen kämpar, det är deras talan den för, ty det är ett oomtvistligt faktum, att fosterland och samhälle bygga framtiden på barnen.”

Läs hela berättelsen till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad