Sten Sture d.y. får stockholmarnas stöd att riva Stäket 1517
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sten Sture d.y. får stockholmarnas stöd att riva Stäket 1517

Texten är tagen ur Stockholms stads tänkebok, berättar om det riksmöte som i november 1517 hölls i Stockholm. På riksmötet beslöts att ärkebiskop Gustav Trolles befästa slott Stäket, strax norr om Stockholm skulle rivas. Drivande bakom beslutet var riksföreståndaren Sten Sture d.y.

Beslutet att riva Stäket var en del av den maktkamp som pågick mellan å ena sidan Sten Sture d.y. och dennes anhängare och unionskungen Kristian II och dennes uppbackare, däribland ärkebiskop Gustav Trolle, å den andra.

Riksmötets beslut att riva Stäket, ett slutligt sådant fattades först den 23 november, kom senare att användas som en av anklagelsepunkterna mot flera av de svenska adelsmän och borgare som avrättades vid Stockholms blodbad 1520.  

Just tänkebokens text om riksmötet berättar om hur Sten Sture, ”wor kiere herre och hóffuisman”, tillsammans med ”her electus”, förmodligen Hemming Gadh, sammanträder med Stockholms borgerskap på stadens rådstuga och får deras samtycke att riva Stäket ”sten fran sten”.

Tänkebokens text i renskrivet format följer nedan:

"Thette ma my herre her Sten. Lógerdagin nest effter Martinj stod wor kiere herre och hóffuisman her Sten Sture med her electus nerware her j radzstuen och tilsporde ganske raadit och menigheten ibidem om thet wore raadeligit, at Stáket skulle sta behollet och j sin welmakt så her effter som thet haffuer och warit her til. Tha suarade menige man, at the wille heller holle ther et C folk eller ij en dag och aar, fórren ther skulle ytermere ligge riket eller nogen rigsins tro herre, Stocholm eller menige, fatige, obrotlige man til skade och fórdarff, som thet her til warit haffuer aff aller at forsware rigsins fiendeer, skalker och forredere med. Fórre ár thet mogeligt, at tet brytes sten fran sten j grunden. Ther vele alle med menige landet oc Sueriges ingbygere ware velwilioge til. Tet suarade the theris fór:ne hóffuisman alle endrektelige med en mwn etc." 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad