Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms borgare skänker kung Kristian ett kredenskärl 1520

Den 7 september 1520 öppnade Stockholm upp sina portar för Kristian II. I nästan ett halvår dessförinnan hade kungens trupper belägrat staden vars försvar letts av riksföreståndaren Sten Sture d.y:s änka Kristina Gyllenstierna.

Knappt två månader efter att Stockholm hamnat i Kristians våld kröntes han till ny svensk kung i stadens Storkyrka. Dagen efter kröningen, den 5 november, uppvaktades den nykrönte kungen av Stockholms borgerskap som skänkte honom ett kostbart kredenskärl i guld.

Två dagar senare gäldade "wor kiereste nadige herre /.../ kong Christiern" gåvan med att dekapitera merparten av Stockholms ledande borgare i den episod som gått till historien som Stockholms blodbad.

Kredensse karet.

Mondagen nest effter omnium sanctorum wox thet kredensee karet, som raadet skenkthe wor kiereste nadige herre, herre kong Christiern j scrifferidh.
Jtem silffred var iiij oc xx lódhe mark then tid thet gulsmeden anamadet.
Jtem tha han antwordet f(r)an sig j sriffuerit wog thet xxij lódige march oc it lodh.
Jtem ther till kom lx wngerske gyllen.
Jtem skal gulsmeden haffue vj mark fór hwar lódig mark j gerningx lón etc.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad