Text

Stockholms borgare skänker kung Kristian ett kredenskärl 1520

Den 7 september 1520 öppnade Stockholm upp sina portar för Kristian II. I nästan ett halvår dessförinnan hade kungens trupper belägrat staden vars försvar letts av riksföreståndaren Sten Sture d.y:s änka Kristina Gyllenstierna.

Knappt två månader efter att Stockholm hamnat i Kristians våld kröntes han till ny svensk kung i stadens Storkyrka. Dagen efter kröningen, den 5 november, uppvaktades den nykrönte kungen av Stockholms borgerskap som skänkte honom ett kostbart kredenskärl i guld.

Två dagar senare gäldade "wor kiereste nadige herre /.../ kong Christiern" gåvan med att dekapitera merparten av Stockholms ledande borgare i den episod som gått till historien som Stockholms blodbad.

Kredensse karet.

Mondagen nest effter omnium sanctorum wox thet kredensee karet, som raadet skenkthe wor kiereste nadige herre, herre kong Christiern j scrifferidh.
Jtem silffred var iiij oc xx lódhe mark then tid thet gulsmeden anamadet.
Jtem tha han antwordet f(r)an sig j sriffuerit wog thet xxij lódige march oc it lodh.
Jtem ther till kom lx wngerske gyllen.
Jtem skal gulsmeden haffue vj mark fór hwar lódig mark j gerningx lón etc.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

"Biscopar, riddersmän och borgemestare bleffuo affhuggne" - Stockholms blodbad enligt Olaus Petri

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

De skotska legotrupperna i Stockholm lovar att sluta ”offórette” stadens borgare 1520

Kvittobrev från Kristina Gyllenstierna den 21 juli 1520

Kvittobrev från Kristina Gyllenstierna den 21 juli 1520

Sten Sture d.y. får stockholmarnas stöd att riva Stäket 1517

Sten Sture d.y. får stockholmarnas stöd att riva Stäket 1517

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Stockholms blodbad - historisk skrift 1868

Stockholms blodbad 1520
Tema

Stockholms blodbad 1520

Efter tre dagars fest för att fira kröningen av den nye unionskungen Kristian II stängdes dörrarna till slottet. Stockholmarna fick order att stanna inomhus. Så startade Stockholms…

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd ber kung Kristian om hjälp 1521

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd svär kung Kristian trohet 1520

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521

Stockholms borgmästare och råd varnar kung Kristian för "Góstaff Ericsson" 1521