Omslag: Stockholm blodbestänkta jord
Litteraturtips
Författare: Berg, Per Gustaf (1805–1889). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms blodbestänkta jord / Per Gustaf Berg

"I Stadshagen vid Stockholm, på slätten helt nära Kristineberg, blef ryttmästaren Krister Balthasar von Dellingshausen mördad d. 22 Juli 1711 af en falsk vän, fänriken Otto Ferdinand von Fissbach. För denna gerning blef Fissbach rådbråkad och steglad d. 2 Okt. samma år."

Den lilla boken Stockholms blodbestänkta jord gavs ut för första gången 1874 och innehåller korta texter som den ovan, och andra lite längre, som handlar om mord, bränder, avrättningar, upplopp och andra otäcka händelser genom Stockholms historia, totalt 85 fall. Den första texten har rubriken "Trenne riksråds afrättning (1280)" och den sista "Eldsvåda den 12 November (1873)". När boken kom ut kunde brottslingar fortfarande avrättas i Sverige. 107 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad