Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Slaget på Brunkeberg 1471 - historisk skrift 1877

Historikern Alfred Gustaf Ahlqvist (1838-1881) berättar om slaget vid Brunkeberg. Texten i sig är ett särtryck ur tidskriften Nornan från 1877.

Slaget vid Brunkeberg utkämpades den 10 oktober 1471 på Brunkebergsåsen mitt i dagens centrala Stockholm. Kontrahenterna i slaget var unionskungen Kristian I och riksföreståndaren Sten Sture d.ä.

I traditionell svensk historieskrivning – Ahlqvist är ett typiskt exempel – framställdes slaget som en drabbning mellan å ena sidan nationellt svenskt och å andra sidan nationellt danskt. I nyare forskning har den bilden nyanserats och det har istället lyfts fram att båda sidors arméer till stor del bestod av svenska krigare.

Resultatet av slaget vid Brunkeberg blev att riksföreståndaren Sten Sture d.ä,, som stod som dess segrare, kunde befästa sitt välde över Sverige, ett välde som kom att bestå fram till 1497.

Ett handfast minne av slaget vid Brunkeberg i dagens Stockholm är den berömda Sankt Göran och draken-skulpturen i Storkyrkan (klar 1489), vilken beställdes av Sten Sture d.ä. strax efter slaget som ett minnesmonument över detsamma.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad